Privacy Statement & Disclamer

De inhoud van onze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen op het internet gepubliceerde informatie van VSA Benelux is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VSA Benelux kan echter geen garanties geven met betrekking tot de juistheid of de inhoud van deze informatie. VSA Benelux is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Disclaimer:

VSA Benelux is eigenaar van deze website en alle onderdelen daarvan. Aan de informatie op deze website en in de onze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VSA Benelux. De informatie op onze website wordt door ons met zorg samengesteld. Helaas is het mogelijk dat informatie die op de site of in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of fouten kan bevatten. De informatie op de site wordt geregeld aangepast. VSA Benelux behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. VSA Benelux wijst alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade directe danwel indirecte, van welke aard dan ook, die voortkomt uit informatie met betrekking tot onze website.

Privacy Statement:

VSA Benelux beperkt zich strikt tot het versturen van nieuwsbrieven aan gebruikers die vooraf instemmen met het ontvangen van e-mail. Dit betekent dat bezoekers zichzelf via de website van VSA Benelux kunnen aan- of afmelden. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt niet met derden gedeeld.

VSA Benelux heeft het recht om haar anti-spam policy te wijzigen, wanneer nodig om wat voor reden dan ook.  Indien er wijzigingen zijn, zal de anti-spam policy op de website gewijzigd worden.

Augustus 2014